O Pracowni

Nasza pracownia architektoniczna powstała w roku 1996, we Wrocławiu.

Wykonujemy kompleksową obsługę w zakresie projektowania w budownictwie ogólnym, przez przygotowywanie pełnych dokumentacji projektowych w zakresie wymaganym przez prawo budowlane, oraz projektów wykonawczych.

Nad realizacjami zaprojektowanych przez nas obiektów pełnimy nadzory autorskie. Specjalizujemy się w budownictwie obsługi komunikacji, użyteczności publicznej i przemysłowym, choć z równą przyjemnością pracujemy nad zadaniami z zakresu budownictwa mieszkaniowego i wnętrz.

Od początku działalności, cieszymy się zaufaniem Inwestorów realizujących sieci obiektów na terenie kraju, z którymi aktywnie współpracujemy przy kolejnych realizacjach. Teren naszych dotychczasowych działań – to Polska południowa, od zachodu po wschód, oraz centralna część kraju.

Nasza pracownia – do skompletowania dokumentacji projektowej i uzyskania w imieniu Inwestora wszelkich wymaganych opinii, decyzji i uzgodnień, współpracuje na zasadach podwykonawstwa, ze specjalistami w poszczególnych branżach projektowych, oraz w zakresie ochrony środowiska, geologii, geodezji, rzeczoznawstwa…itd.